HELLAND SILOSYSTEM AS HAR SIGNERT PARTNER­SKAPSAVTALE MED VIKING AQUA AS

Sorry, your browser does not support inline SVG.
Foto av Helland Silosystem. Til venstre Inge Stian Helland og Gunnar O. Uthaug oppi fôrautomaten
Foto av Helland Silosystem. Til venstre Inge Stian Helland og Gunnar O. Uthaug oppi fôrautomaten
Written by: Viking Aqua AS
8. juni 2023 17:01
Helland Silosystem har blitt valgt som partner for fôrsystem i RAS-prosjektet til Viking Aqua i Skipavika, Gulen. Inngått kontrakt gjelder utvikling, leveranse og deretter kontinuerlig optimalisering for drift, teknologi og ytelse. Kontrakten ble signert nylig og begge parter er meget fornøyde med å ha kommet i havn med en avtale som er av betydelig omfang.

«Vi er både stolte og ydmyke over å ha blitt valgt som leverandør i dette spennende og omfattende prosjektet. Landbaserte oppdrettsanlegg er et viktig satsingsområde for Helland Silosystemer, og vi har investert betydelige ressurser i å utvikle og forbedre produkter til landbasert oppdrett. Å få muligheten til å samarbeide med Viking Aqua, som legger stor vekt på bærekraft og energieffektive løsninger når det gjelder fôrlogistikk og leveranse, er en stor ære for oss», sier Gunnar O. Uthaug, Sales Manager i Helland Silosystem.

Helland Silosystem er en familieeid produsent av siloer til bruk innen landbruk, havbruk og industri, tilpasset hvert enkeltformål, med skånsom påfylling og jevn distribusjon med «first-in and first-out» funksjon. Produktene for landbasert oppdrett lages med det formål å redusere støvnivået fra fôr til kar.

Uthaug utdyper videre; - «På et anlegg generelt er fôringen en betydelig del av driften, både økonomisk og med tanke på logistikk, og når anleggene blir så store med tanke på avstander og mengde fôr, må du være fremtidsrettet og tenke helt nytt, og det er viktig å bli inkludert tidlig i prosjekteringsfasen for å legge til rette for dette».

RAS anlegget er som kjent basert på et konsept utviklet av AquaBioTech Group gjennom et samarbeid med Viking Aqua, Framo AS og Overhalla Betongbygg AS. Backe Bergen AS signerte tidligere i år en samspillsavtale med Viking Aqua og prosjektet forventer byggestart av første fase høsten 2023. Tomten er på 200.000 m2 hvorav anleggets totalstørrelse er på 90.000 m2.

«Vi har hatt tett og god dialog med Viking Aqua det siste året der de har vært til stede på fabrikken på Ålgård for å befare hvordan vi produserer og tester våre produkter i forhold til ulike fôrtyper og mengder. Vi produserer og leverer det meste innen fôrhåndtering, og har løsninger for å håndtere doseringer på gram, og transportører som frakter opp til 200tonn /t. Med selvutviklet fôrautomater som er installert på flere av de største anleggene i Norge, har det vist seg å gi godt grunnlag for en god vekst, på både startfôring og matfiskanlegg. Utstyret kan tilpasses alle typer styring og software», avslutter Uthaug.

«Helland Silosystem er en anerkjent og solid leverandør i markedet. Dette er stolte håndverkere med et stort fokus på å etablere en skånsom behandling av fôr gjennom hele prosessen fra fôret blir levert via båt eller bil og helt frem til distribusjon i tank», sier Trond Ove Høie, Prosjektdirektør i Viking Aqua.

«Allerede gjennom de innledende rundene viste Helland Silosystem at de har stor innsikt i og kompetanse på fôringsanlegg i landbasert oppdrett og var åpne for å vise frem hvordan de produserer og tester på deres fabrikk. Det er et kvalitetstegn og har vært en viktig forutsetning for oss og vi ser frem til en spennende samspillsfase med dem i tiden som kommer. Sammen skal vi utvikle et energieffektivt fôringssystem for fremtidens RAS anlegg – NextGen RAS. Vi er meget fornøyde med å ha fått på plass en partner som ønsker å skape noe nytt og fremtidsrettet uten å gå på bekostning av bærekraft eller fiskevelferd», avslutter Høie.

Kontaktpersoner:

Gunnar O. Uthaug

Sales Manager, Helland Silosystem AS

Mobil: 473 99 300

E-post: gunnar@helland-silo.no

Trond Ove Høie

Prosjektdirektør, Viking Aqua AS

Mobil: 976 64 570

E-post: trondove@vikingaqua.no